Bộ Nội Thất Phòng Ngủ Đẹp Kiểu Nhật BL068

  1. Giường – bộc vải: N1800 x C400 x S2800
  2. Tab: N1400 x C400 x S400
  3. Vách đầu giường: N3400 x C1000
  4. Vách gỗ lamri đầu giường: N3400 x C1800