CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI KIM CƯƠNG DECOR

1. Bộ phận Kinh Doanh:

– Nhân Viên Bán Hàng (SL: 02)

– Nhân Viên Thu Ngân & CSKH (SL: 05)

2. Bộ phận Kỹ Thuật:

– Nhân Viên Kỹ Thuật & CSKH (SL: 02)

– Nhân Viên Kỹ Thuật, Cài Đặt, Bảo Hành (SL: 01)

– Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (SL: 03)

– Nhân Viên Bảo Vệ (SL: 02)

3. Bộ phận Giao Nhận – Lắp Đặt:

– Nhân Viên Kho (SL: 05)

– Nhân Viên Lái Xe Giao Hàng (SL: 02)

– Nhân Viên Giao Nhận Ô tô (SL: 02)

– Nhân Viên Giao Hàng Xe Máy (SL: 02)

– Nhân Viên Giao Nhận Lắp Đặt (SL: 08)

4. Bộ phận Văn Phòng:

– Chuyên Viên Kế Toán (SL: 01)

– Chuyên Viên Marketing & Đồ Họa (SL: 01)

– Nhân Viên Điều Phối Giao Nhận Lắp Đặt (SL: 01)