Combo Nội Thất PhònACg Ngủ Bé Gái Nhỏ DB010

  1. Giường ngủ: 1800 x 1200 x 350mm
  2. Nệm đầu giường: 1750 x 950 x 150mm
  3. Kệ treo dài: 2000 x 300 x 300mm
  4. Trang trí hình lục giác: 350 x 400 x 400mm
  5. Kệ sách đứng: 400 x 300 x 2200mm
  6. Bàn học: 1000 x 400 x 700mm
  7. Ghế nhậu khẩu: 1 cái
 
Mã: DB010 Danh mục: